“La doble discriminació salarial de les dones a Lleida” de Pere Enciso

0
Les dades de l’Agència Tributaria espanyola (2016) ens permeten apropar-nos per ser conscients de la situació de discriminació salarial que pateixen les dones assalariades a la província de Lleida, respecte als homes i respecte a la mitjana salarial de les dones a Catalunya, d’aquí el títol de doble discriminació.
Voldria demanar disculpes pel possible excés de dades estadístiques, però resulten necessàries per demostrar amb detall la realitat a la província de Lleida. Sense ànim de ser exhaustiu es pot indicar que:
1) El nombre de dones assalariades (85.752) representen el 83,10% el nombre d’homes assalariats.
2) La mitjana salarial del total de dones a Lleida (15.801€ anuals) és un 16,55% inferior a la mitjana salarial dels homes assalariats i, a la vegada, és un 14,05% inferior a la mitjana salarial de les dones catalanes. Aquí rau la doble discriminació.
3) En les dones menors de 18 anys, trobem que la seva mitjana salarial (1.520€ any) és un 20,17% inferior a la mitjana salarial dels lleidatans d’aquest interval, la més baixa de tots els intervals, i un 8,71% inferior a la mitjana salarial de les dones catalanes d’aquest interval.
4) La mitjana salarial de les dones de 18 a 25 anys (5.788€ any), un 16,89% inferior a la mitjana salarial dels homes a Lleida d’aquest interval i un 11,62% inferior a la mitjana salarial de les dones catalanes d’aquest interval.
5) Per les dones de 26 a 35 anys, la seva mitjana salarial (13.974€ any) és un 10,18% inferior a la mitjana salarial dels homes a Lleida d’aquest interval i un 11,86% inferior a la mitjana salarial de les dones catalanes d’aquest interval.
6) L’ interval on hi ha el major nombre de dones assalariades és el representat per les dones de 36 a 45 anys, on s’obté una mitjana salarial (17.429€ any) que representa un 12,62% inferior a la mitjana salarial dels homes a Lleida d’aquest interval i un 15,74% inferior a la mitjana salarial de les dones catalanes d’aquest interval.
7) Les dones de 46 a 55 anys, es troben en el segon interval més nombrós de dones assalariades, la seva mitjana salarial (19.161€ any), la segona més important, és un 17,98% inferior a la mitjana salarial dels homes a Lleida d’aquest interval i un 14,36% inferior a la mitjana salarial de les dones catalanes d’aquest interval.
8) Per les dones de 56 a 65 anys, la seva mitjana salarial (19.494€ any), la més important, és, curiosament, un 23,44% inferior a la mitjana salarial dels homes a Lleida d’aquest interval i un 12,28% inferior a la mitjana salarial de les dones catalanes d’aquest interval.
9) Les dones majors de 65 anys, presenten una mitjana salarial (6.111€ any) un 48,14%% inferior a la mitjana salarial dels homes a Lleida d’aquest interval, i, un 36,47% inferior a la mitjana salarial de les dones catalanes d’aquest interval. Tots dos percentatge són els més alts en discriminació.
Hi ha molt camí a recórrer, ja que, com s’ha pogut comprovar, en tots els intervals d’edat les dones a Lleida obtenen una mitjana salarial significativament inferior a la dels homes i, a la vegada, ingressen menys que la mitjana catalana per a cadascun dels intervals. Insisteixo, les dones a Lleida pateixen una doble discriminació, per gènere i per territori.
Pere Enciso. Professor d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida. Portaveu de Lleida Social
No m'agradaM'agrada Valora l'article!
Loading...

Assessoria Vilardell

Sobre l’autor

Opinió

La secció d'Hola Lleida on trobareu l'opinió de les personalitats, organitzacions i entitats més importants de Ponent.