Fust. i tractament de la fusta - FUSTERS, EN GENERAL

FUSTERS, EN GENERAL
LLEIDA (VALL DE CARDÓS)
: Oficina de Treball del SOC
: Lloc de feina ofert: FUSTERS, EN GENERAL
Horari: No indicat
Requisits imprescindibles: No indicat
Nombre de pagues: No indicat
Nivell professional: Nivell professional:OFICIALS DE 1A; Nivell professional alternatiu:OFICIALS DE 2A
: LABORAL TEMPORAL
13/04/2016
Enllaç: Feina Activa